Thursday, August 26, 2010

RUJUKAN
Buku :
1. Noriati Arashid, Boon Pong Ying (2009) Murid dan Alam Belajar (Siri Pendidikan Guru) ; Oxford Fajar.

2. Mok Soon Sang (2009): Psikologi Pendiidkan dan Pedagogi : Murid Dan Alam Belajar : Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.

3. Tuan Jah Tuan Yusof. (2007). Pembestarian Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Open Universiti Malaysia.

4.  Boon Pong Ying, Noriati A. Rashid dan Sharifah Fakhriah Syed Ahmad (2009). Murid 
     dan Alam Belajar. Selangor . Oxford Fajar Sdn. Bhd.
5.  Choong Lean Keow (2008). Murid dan Alam Belajar untuk Program Pendidikan 
      Rendah Pengajian Tahun 4. Kuala Lumpur. Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.     
     
   
Internet :

http://asnaldi.multiply.com/journal/item/5
http://teoripiaget.blogspot.com/
http://dian75.wordpress.com/2010/07/29/teori-behavioristisme-kognitif-dan-konstruktivisme-serta-implikasi-ketiga-teori-tersebut-dalam-pembelajaran/
http://www.docstoc.com/docs/21655218/Teori-Belajar-Kognitif
http://www.scribd.com/doc/6242419/Teori-Pembelajaran
http://xpresiriau.com/artikel-tulisan-pendidikan/teori-pembelajaran-ausubel/
 
Copyright 2009 TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF. Powered by Blogger
Blogger Templates created by Deluxe Templates
Wordpress by Wpthemesfree